Lõi lọc Cartridge - Lõi lọc bụi sơn - Lõi Cardtridge lọc bụi

Lõi lọc Cartridge - Lõi lọc bụi sơn - Lõi Cardtridge lọc bụi

* Ứng dụng : Trong các filter lọc bụi sơn dùng cho dây chuyền sơn tĩnh điện (Lọc bụi sơn), thu hồi bụi phun bi , ngành hóa chất , hút lọc bụi cho các máy trộn bột, ngành sơn 
- Vật liệu lọc : Polyeste , Giấy 
- Phù hợp cho các loại Air Filter nhỏ gọn, ứng dụng trong các ngành công nghiệp hóa chất.
- Thay thế dễ dàng, vật liệu phổ biến
* Bên trong filter :
* Lọc bụi , khói hàn , Bụi phát sinh trong quá trình phun bi , phun cát.

Lọc cardtridge, lõi lọc bụi cardtridge
Lõi lọc Cartridge - Lõi Cardtridge lọc bụi
Top